Predstavniki društva

UPRAVNI ODBOR:
Predsednica – Mateja Kernjak Slak
PodpredsednikAnton Lesar
TajnicaBrigitka Novaković
BlagajničarkaDanijela Vargo
Tehnični vodjaFranci Ivanc
Pomočnik tehničnega vodje
Rajko Lobe in Rok Ivanc

TRENERJI IN INŠTRUKTORJI:
Jože Kolenc, Žiga Habjan,
Rok Ivanc, Franci Ivanc,
Renata Oražem, Andraž Poje,
Alain Samo Vidmar in Željko Moičević

SODNIKI:
Andrej Culjkar
Anton Lesar 
Rok Ivanc
Alain Samo Vidmar
Mateja Kernjak Slak

NADZORNI ODBOR:
Predsednik – Žiga Habjan
Člana – Ignac Jerovšek in Matjaž Lakner

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
Predsednik – Klemen Bučar
Članici – Klavdija Jerovšek in Rebeka Slak

GOSPODAR:
Robert in Simona Meglen