Predstavniki društva

UPRAVNI ODBOR:
Predsednik – Rok Ivanc
PodpredsednikAnton Lesar
TajnikAlain Samo Vidmar
BlagajničarkaMateja Kernjak Slak
Tehnični vodjaFranci Ivanc
Pomočnik tehničnega vodje
Rajko Lobe

TRENERJI IN INŠTRUKTORJI:
Jože Kolenc, Žiga Habjan,
Rok Ivanc, Franci Ivanc,
Renata Oražem, Tomaž Kužnik
Alain Samo Vidmar, Željko Moičević

Anton Lesar in Matjaž Lakner

SODNIKI:
Andrej Culjkar
Anton Lesar 
Rok Ivanc
Alain Samo Vidmar

NADZORNI ODBOR:
Predsednik – Žiga Habjan
Člana – Ignac Jerovšek in Matjaž Lakner

DISCIPLINSKA KOMISIJA:
Predsednik – Klemen Bučar
Članici – Klavdija Jerovšek in Tomaž Kužnik

GOSPODAR:
Matjaž Lakner