Obvestila

Obvestilo o plačevanju članarine

Poročila o delu društva

Poročilo o delu društva v letu 2023

Poročilo o delu društva v letu 2022

Poročilo o delu društva v letu 2021

Poročilo o delu društva v letu 2020

Poročilo o delu društva v letu 2019

Poročilo o delu društva v letu 2018

Finančna poročila

Finančno poročilo za leto 2023

Finančno poročilo za leto 2022

Finančno poročilo za leto 2021

Finančno poročilo za leto 2020

Finančno poročilo za leto 2019

Program dela društva

Program dela društva v letu 2024

Program dela društva v letu 2019

Finančni plani

Finančni plan 2024

Zapisniki

Zapisnik 2. sestanka UO SD Grosuplje 9.2.2024

Zapisnik 1. sestanka trenerjev

Zapisnik 1. sestanka UO SD Grosuplje 11.01.2024

Zapisnik 1.redne letne skupščine 28.11.2023

Zapisnik 1. sestanka UO SD Grosuplje s trenerji_07.09.2023

Zapisnik 1. sestanka UO SD Grosuplje_26.2.2020

Zapisnik 2. sestanka UO SD Grosuplje 26.10.2019

Zapisnik razširjenega sestanka članov SD Grosuplje_10.9.2019

Zapisnik 1. sestanka UO SD Grosuplje_15.3.2019

Zapisnik 1.redne letne skupščine 01.03.2019